Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 114, No 2 (2014) Apgintos naujos daktaro disertacijos Abstract   PDF (Lietuvių)
Marijona Barkauskaitė, Daiva Karužaitė
 
Vol 114, No 2 (2014) Nuo klasikinio eksperimento iki pagrįstosios teorijos Abstract   PDF (Lietuvių)
Ona Tijūnėlienė
 
Vol 114, No 2 (2014) Vingos Rakauskienės daktaro disertacijos „Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas, taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ recenzija Abstract   PDF (Lietuvių)
Vytautas Gudonis, Romualdas Malinauskas
 
Vol 109, No 1 (2013) Prisijaukinusi ir širdimi pajutusi ugdymo džiaugsmą Abstract   PDF (Lietuvių)
Marijona Barkauskaitė
 
Vol 110, No 2 (2013) Mokytojų ugdytojas – profesorius Antanas Pakerys Abstract   PDF (Lietuvių)
Diana Steiblienė
 
Vol 117, No 1 (2015) Andriaus Brusoko daktaro disertacijos „Jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumas ir jo ugdymo ypatumai“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S, fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273) recenzija Abstract   PDF (Lietuvių)
Šarūnas Šniras, Vytautas Gudonis
 
Vol 123, No 3 (2016) Viktoro Mikėno žingsniai tiesiant kelius į pedagogikos mokslą Abstract   PDF (Lietuvių)
Elvyda Martišauskienė
 
Vol 117, No 1 (2015) A Tutor’s Role in Cadet’s Adaptation Process: Case Analysis Abstract   PDF (Lietuvių)
Rolanda Kazlauskaitė - Markelienė, Rasa Gedminienė
 
Vol 125, No 1 (2017) Abilities of Transformational Leadership Conditioning Teacher Professionalism: the Perspective of Teachers-Practitioners Abstract   PDF (Lietuvių)
Rasa Nedzinskaitė, Marijona Barkauskaitė
 
Vol 124, No 4 (2016) Ability of Pre-school and Primary School Children to Assess the Quality of Explanations Abstract   PDF (Lietuvių)
Aušra Daugirdienė, Agnė Brandišauskienė, Danguolė Endriuškienė
 
Vol 115, No 3 (2014) About Dialectology Lessons at Lithuanian Schools: a Qualitative Study Abstract   PDF (Lietuvių)
Regina Rinkauskienė, Vilija Salienė
 
Vol 113, No 1 (2014) Acmeologic bases of scientific and pedagogical personnel training in the conditions of masters program Abstract   Full text PDF
Botagul Altayevna Turgunbayeva, Elvyda Martišauskienė, Bakhytzhamal Zhorabekovna Bekzhanova, Valentina Khristofova Kelsievna
 
Vol 115, No 3 (2014) Activities of Kindergartens – Schools of Lithuania: External Assessment 2007 to 2011 Abstract   PDF (Lietuvių)
Loreta Simanavičienė, Dalia Survutaitė
 
Vol 119, No 3 (2015) Adaptation of Handbook for Development of Intercultural Competence: the Experiences Abstract   PDF
Julita Navaitienė, Daiva Račelytė, Violeta Rimkevičienė
 
Vol 126, No 2 (2017) Adolescent’ Psychological Health Evaluation Using Investigative and Preventive Activities at School Abstract   PDF (Lietuvių)
Ala Petrulytė, Virginija Guogienė
 
Vol 126, No 2 (2017) Aerobics as a Factor to Motivate Self-Development of the Females Abstract   PDF (Lietuvių)
Sniegina Poteliūnienė, Ineta Baltuškonienė
 
Vol 18, No 2 (2015) Aggressive Behavior of Students in Serbia Abstract   PDF
Bisera Jevtić
 
Vol 110, No 2 (2013) Altruistic Experiences of Volunteers Who Participate In the Socio-Educational Activities for People with Mental Disorders Abstract   PDF (Lietuvių)
Benas Gudinavičius, Vytautas Gudonis
 
Vol 115, No 3 (2014) An Overview of Developed Forms of Pretend Play Situation in Ecec Institutions in Lithuania Abstract   PDF (Lietuvių)
Agnė Brandišauskienė, Danguolė Maslienė
 
Vol 119, No 3 (2015) Analogies in Science Education Abstract   PDF (Lietuvių)
Lolita Jonāne
 
Vol 125, No 1 (2017) Analysis of Difficulties of Spanish Teachers to Improve Students’ Digital Reading Competence. A Case Study within the PISA Framework Abstract   PDF
Esteban Vázquez - Cano
 
Vol 120, No 4 (2015) Analysis of E-learning Forms and Aids of Distance Studies in Lithuanian Colleges Abstract   PDF (Lietuvių)
Vida Navickienė, Brigita Vainorytė
 
Vol 124, No 4 (2016) Analytical Ideas of Profesor Bronislovas Bitinas Abstract   PDF (Lietuvių)
Algirdas Gaižutis
 
Vol 123, No 3 (2016) Andragogue Roles Expression Modern Society Abstract   PDF (Lietuvių)
Kęstutis Trakšelys, Rūta Marija Andriekienė
 
Vol 121, No 1 (2016) Antanas Smetona as Advocate of the Native Language Abstract   PDF (Lietuvių)
Ona Tijūnėlienė
 
1 - 25 of 332 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>