Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 117, No 1 (2015) Andriaus Brusoko daktaro disertacijos „Jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumas ir jo ugdymo ypatumai“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S, fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273) recenzija Abstract   PDF (Lietuvių)
Šarūnas Šniras, Vytautas Gudonis
 
Vol 109, No 1 (2013) Prisijaukinusi ir širdimi pajutusi ugdymo džiaugsmą Abstract   PDF (Lietuvių)
Marijona Barkauskaitė
 
Vol 110, No 2 (2013) Mokytojų ugdytojas – profesorius Antanas Pakerys Abstract   PDF (Lietuvių)
Diana Steiblienė
 
Vol 114, No 2 (2014) Apgintos naujos daktaro disertacijos Abstract   PDF (Lietuvių)
Marijona Barkauskaitė, Daiva Karužaitė
 
Vol 114, No 2 (2014) Nuo klasikinio eksperimento iki pagrįstosios teorijos Abstract   PDF (Lietuvių)
Ona Tijūnėlienė
 
Vol 114, No 2 (2014) Vingos Rakauskienės daktaro disertacijos „Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas, taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ recenzija Abstract   PDF (Lietuvių)
Vytautas Gudonis, Romualdas Malinauskas
 
Vol 123, No 3 (2016) Viktoro Mikėno žingsniai tiesiant kelius į pedagogikos mokslą Abstract   PDF (Lietuvių)
Elvyda Martišauskienė
 
Vol 128, No 4 (2017) Prof. habil. dr. Vladas Rajeckas – iškilus pedagogas, mokslininkas – švęstų 90-metį Abstract   PDF (Lietuvių)
Romanas Vasiliauskas
 
Vol 128, No 4 (2017) In memoriam Vandai Aramavičiūtei Abstract   PDF (Lietuvių)
Elvyda Martišauskienė
 
Vol 133, No 1 (2019) A Good School: a Problem of Perception Abstract   PDF (Lietuvių)
Vilija Targamadzė
 
Vol 130, No 2 (2018) A new research area of educational sciences advanced by academic research Abstract   PDF (Lietuvių)
Marijona Barkauskaitė, Daiva Karužaitė
 
Vol 129, No 1 (2018) A Teacher of Technological Education in Lithuania, Great Britain and Finland. What is She Like? Abstract   PDF (Lietuvių)
Birutė Žygaitienė, Evelina Buivydaitė
 
Vol 117, No 1 (2015) A Tutor’s Role in Cadet’s Adaptation Process: Case Analysis Abstract   PDF (Lietuvių)
Rolanda Kazlauskaitė - Markelienė, Rasa Gedminienė
 
Vol 125, No 1 (2017) Abilities of Transformational Leadership Conditioning Teacher Professionalism: the Perspective of Teachers-Practitioners Abstract   PDF (Lietuvių)
Rasa Nedzinskaitė, Marijona Barkauskaitė
 
Vol 124, No 4 (2016) Ability of Pre-school and Primary School Children to Assess the Quality of Explanations Abstract   PDF (Lietuvių)
Aušra Daugirdienė, Agnė Brandišauskienė, Danguolė Endriuškienė
 
Vol 115, No 3 (2014) About Dialectology Lessons at Lithuanian Schools: a Qualitative Study Abstract   PDF (Lietuvių)
Regina Rinkauskienė, Vilija Salienė
 
Vol 130, No 2 (2018) Accessibility and Inclusion in Higher Education: Implementing International Imperatives in National and Institutional Contexts Abstract   PDF
Palmira Jucevičienė, Jurgita Vizgirdaitė, Hanan Alexander
 
Vol 113, No 1 (2014) Acmeologic bases of scientific and pedagogical personnel training in the conditions of masters program Abstract   Full text PDF
Botagul Altayevna Turgunbayeva, Elvyda Martišauskienė, Bakhytzhamal Zhorabekovna Bekzhanova, Valentina Khristofova Kelsievna
 
Vol 115, No 3 (2014) Activities of Kindergartens – Schools of Lithuania: External Assessment 2007 to 2011 Abstract   PDF (Lietuvių)
Loreta Simanavičienė, Dalia Survutaitė
 
Vol 130, No 2 (2018) Activity and Competences of a Music Education Teacher: Expectations of Lithuanian and Foreign Students Abstract   PDF
Jolanta Lasauskienė
 
Vol 119, No 3 (2015) Adaptation of Handbook for Development of Intercultural Competence: the Experiences Abstract   PDF
Julita Navaitienė, Daiva Račelytė, Violeta Rimkevičienė
 
Vol 126, No 2 (2017) Adolescent’ Psychological Health Evaluation Using Investigative and Preventive Activities at School Abstract   PDF (Lietuvių)
Ala Petrulytė, Virginija Guogienė
 
Vol 126, No 2 (2017) Aerobics as a Factor to Motivate Self-Development of the Females Abstract   PDF (Lietuvių)
Sniegina Poteliūnienė, Ineta Baltuškonienė
 
Vol 131, No 3 (2018) Aggression among Athletic and Non-athletic Senior Pupils Abstract   PDF (Lietuvių)
Rolandas Jančiauskas
 
Vol 18, No 2 (2015) Aggressive Behavior of Students in Serbia Abstract   PDF
Bisera Jevtić
 
1 - 25 of 438 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>