Vingos Rakauskienės daktaro disertacijos „Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas, taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ recenzija

Vytautas Gudonis, Romualdas Malinauskas

Full Text:

PDF (Lietuvių)