Andriaus Brusoko daktaro disertacijos „Jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumas ir jo ugdymo ypatumai“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S, fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273) recenzija

Šarūnas Šniras, Vytautas Gudonis

Abstract


-

Full Text:

PDF (Lietuvių)